Ürünlerinizin tse standartlarındaki uygunluğunu belgelendirmeden geçmeyin… Fikirler kurşun geçirmez ama çalınabilir… Fikrinizi patentleyerek koruma altına alın. Hizmet yeterlilik belgesiyle verdiğiniz hizmeti tescilleyin Markanızı koruma altına alalım.. Tse belgesi, uzmanından alınır. 4 ülkede faaliyetteyiz… Risk Yönetimi Değerlendirmesi Çözüm Kalite Teknik Danışmanlık ve Eğitim

Hizmetlerimiz

Deterjan ve Kozmetik Ürün Bildirimi

Kozmetik Ürün piyasaya arz etmek isteyen firmaların, 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği elektronik bildirim sisteminde üretilen Kozmetik Bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

TSEK Belgesi

Türk standartları bulunmayan konularda söz konusu ürünlerinin TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen belgedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

TSE Belgesi

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren belgedir.

Garanti Belgesi

İmalatçı/ithalatçı firmalar, ürettikleri/ithal ettikleri mallar için meydana gelebilecek arızalarının özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesini gösteren Garanti Belgesini düzenlemek zorundadırlar

SSHYB Belgesi

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarına, Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, imalatçı veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu olan tüm hizmetleri kapsayan belgeyi ifade etmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)

Kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

Kosgeb Destekleri

KOBİLERE MÜJDE! KOBİ'niz mevcut rekabet gücünü arttırmak,yurtiçi ve yurtdışı pazar payınızı genişletmek,daha kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmek istiyorsanız KOSGEB'in hibe ve kredilerinden yararlanmanın tam zamanı.

Referanslar

Duyurular

TSE ile ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

Posted on Mart 30, 15
TSE ile ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

AYNA KOMİTELERLE ÜLKE GÖRÜŞÜMÜZÜ OLUŞTURALIM… Ayna Komiteler ne kadar güçlü olursa uluslararası standardizasyon çalışmalarında da ülke olarak etkinliğimiz o kadar artar! TSE çözüm ortakları, ilgili hizmet bölgesinde örnekleme, test, muayene, belgelendirme, bu faaliyetlerin yeterlili- ği ve eğitim gibi faaliyetleri TSE adına gerçekleştirmek üzere işbirliği ortaklığı yapılan kuruluşlardır. TSE çözüm...

Read More

AMBALAJ SEKTÖRÜNDE SİSTEMİNİZİ BELGELENDİREREK G...

Posted on Mart 30, 15
AMBALAJ SEKTÖRÜNDE SİSTEMİNİZİ BELGELENDİREREK GÜÇLENİN

Ambalaj Sektörüne Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri konularında Sistem Belgelendirmesi ve Personel Belgelendirmesi hizmetleri sunuyoruz. “Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır.” AMBALAJ SEKTÖRÜNE YÖNELİK LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ Ambalaj Sektörü ile ilgili çalışmakta olan geniş akreditasyon kapsamına sahip...

Read More

YASAL HAKLARIMIZ

Posted on Mart 30, 15
YASAL HAKLARIMIZ

Satın aldığınız herhangi bir mal ve hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde, mal veya hizmetin teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde, gözle görülmeyen gizli ayıplar 2 yıllık sürede ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde mal veya hizmeti satın aldığınız yere baş- vurunuz. Bu durumda; dört hakkınız bulunmaktadır....

Read More

SORUMLULUKLARIMIZ

Posted on Mart 30, 15
SORUMLULUKLARIMIZ

Alışveriş öncesi dikkat etmemiz gereken hususlar : – Önce bir planlama yapmalı ve öncelikli ihtiyaçlarımızı tespit etmeliyiz. – Bir alışveriş listesi hazırlamalıyız. – Satın aldığımız ürünün fiyatı ve kalitesi ve satış sonrası servis hizmetleri hakkında piyasadan ve çevremizden bilgi almalıyız. – Alışveriş için tenha ve geniş zamanları tercih etmeli,...

Read More

Bilinçli Tüketici Ekonominin Lokomotifidir.

Posted on Mart 30, 15
Bilinçli Tüketici Ekonominin Lokomotifidir.

Bilinçli Tüketici Olmak Nedir? Hakkını aramak, sorumluluğunu bilmek, satın alacağı mal ve hizmetlerin seçiminde rasyonel davranmak, diğer tüketicilerin haklarına saygılı olmak, topluma çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluğun farkında olmaktır. ÖNCELİKLE HAKLARIMIZI BİLECEĞİZ Evrensel Tüketici Hakları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 09.04.1985 tarihinde oy birliği ile kabul edilen Türkiye’nin de imza...

Read More

İnşaatların Dış Cephe İskelelerine TSE Belgesi Ş...

Posted on Mart 05, 15
İnşaatların Dış Cephe İskelelerine TSE Belgesi Şartı Getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatlarda kullanılan bina dış cephe iş iskeleleri için standart getirerek, tebliğ yayımladı. Bina dış cephe iş iskeleleri TSE standartlarına göre yapılacak. 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlülüğe girecek olan tebliğde dış cephe iskelelerinin TSE Belgeli olması zorunluluğu getirildi. Dış cephe iskeleleleri üretici firmalar  TS EN...

Read More